Projekt JP-Kontakt – firemní vzdělávání


JP-Kontakt

Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

Název projektu: JP-Kontakt – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004737

Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Popis projektu:
Předmětem projektu je školení pro zaměstnance společnosti v oblastech: - obecné IT, - měkké a manažerské dovednosti, - technické vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.