Projekt

JP-KONTAKT, s.r.o. - firemní vzdělávání
 


Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu: JP-Kontakt – firemní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004737
Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Popis projektu:
Předmětem projektu je školení pro zaměstnance společnosti v oblastech: - obecné IT, - měkké a manažerské dovednosti, - technické vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.
Aktualizace: 28. února 2017