Náhradní plnění


Naše společnost je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob, plníme podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a můžeme poskytovat náhradní plnění.

Jsme členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR

Nabízíme Vám možnost čerpání náhradního plnění od naší společnosti!

Nepožadujeme od zákazníka uzavření žádné smlouvy o poskytnutí náhradního plnění!

Příplatek za vedení Vaší objednávky v evidenci náhradního plnění 0 – 5,95%!


Celkový odběr zboží a služeb v roce 2016 v cenách bez DPH Příplatek za evidenci náhradního plnění
0 – 200.000 Kč 5,95 %
200.001 – 350.000 Kč 4,95 %
350.001 – 500.000 Kč 3,95 %
500.001 – 750.000 Kč 2,95 %
750.001 – 1.000.000 Kč 1,95 %
více než 1.000.001 Kč 0,00 %

Samozřejmostí je zaslání čestného prohlášení o poskytnutém náhradním plnění za příslušný rok včetně potvrzení o uskutečněném odběru zboží v režimu náhradního plnění.

Ušetříte 36 % z hodnoty zboží

Tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, výši odvodu do státního rozpočtu (při neplnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně postižených), a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů a dále procento úspor, které ušetříte, když u naší společnosti nakoupíte výrobky z tohoto katalogu v porovnání s nákupem bez náhradního plnění:

Počet zaměstnanců Odvod do státního rozpočtu Nákup ve formě náhradního plnění Úspora na odvodech při nákupu formou náhradního plnění
25 67 500,- 189 000,- 36 %
50 135 000,- 378 000,- 36 %
75 202 500,- 567 000,- 36 %
100 270 000,- 756 000,- 36 %
150 405 000,- 1 134 000,- 36 %
200 540 000,- 1 512 000,- 36 %
500 1 350 000,- 3 780 000,- 36 %
Snížíme Vaše náklady o 36 %

Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás.

tel: 466 052 039, e-mail: prodej@jp-kontakt.cz

S úctou
Ing. Jan Pozner
jednatel společnosti