Náhradní plnění

Naše společnost je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob, plníme podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a můžeme poskytovat náhradní plnění.
Jsme členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR.
 
 

 
Nabízíme Vám možnost čerpání náhradního plnění od naší společnosti!
Nepožadujeme od zákazníka uzavření žádné smlouvy o poskytnutí náhradního plnění!
Příplatek za vedení Vaší objednávky v evidenci náhradního plnění 0 – 5,95%!
 
 
 
 
Samozřejmostí je zaslání čestného prohlášení o poskytnutém náhradním plnění za příslušný rok včetně potvrzení o uskutečněném odběru zboží v režimu náhradního plnění.
 
 
Ušetříte 36 % z hodnoty zboží
 
 
Tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, výši odvodu do státního rozpočtu (při neplnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně postižených), a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů a dále procento úspor, které ušetříte, když u naší společnosti nakoupíte výrobky z tohoto katalogu v porovnání s nákupem bez náhradního plnění:
 
 
 
 
Snížíme Vaše náklady o 36 %
 
 
 
Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás.
 
S úctou
Ing. Jan Pozner
jednatel společnosti