Náhradní plnění

Společnost JP-KONTAKT s.r.o. je na základě Dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č. PAA-UZ-14/2018, zaměstnavatelem , který může poskytovat náhradní plnění.
Dohoda je uzavřená podle ustanovení §78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost dohody je od 28.6.2018 do 30.6.2021
Jsme členy Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR.
 
 

 
Nabízíme Vám možnost čerpání náhradního plnění od naší společnosti!
Nepožadujeme od zákazníka uzavření žádné smlouvy o poskytnutí náhradního plnění!
Příplatek za vedení Vaší objednávky v evidenci náhradního plnění 0 – 5,95%!
 
 
 
 
 
 
Ušetříte 36 % z hodnoty zboží
 
 
Tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, výši odvodu do státního rozpočtu (při neplnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně postižených), a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů a dále procento úspor, které ušetříte, když u naší společnosti nakoupíte výrobky z tohoto katalogu v porovnání s nákupem bez náhradního plnění:
 
 
 
 
Snížíme Vaše náklady o 36 %
 
 
 
Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás.
 
S úctou
Ing. Jan Pozner
jednatel společnosti